Pistoolilajit

50 m:n pistooli

Ampujat: Miehet ja miesjuniorit (Y, Y50, Y60, Y70, Y20, Y18, N)

Ampumamatka: 50 metriä

Ase: Aseena on pistooli. Kaliiperi korkeintaan .22. Aseen perä ei saa saada tukea kyynärvarresta eikä ranteesta. Laukaisuvastus on vapaavalintainen.

Luodit: Kaliiperi on .22

Taulut: Taulu on 10-renkainen pistoolitaulu, jossa kympin halkaisija on 50 mm.

Ampumaohjelma: Kilpailussa ammutaan 60 kilpalaukausta 2 tunnin aikana.

Finaali: Loppukilpailuun pääsee peruskilpailun kahdeksan parasta. Siinä ammutaan 10 yksittäistä laukausta. Lopputulos muodostuu peruskilpailun ja finaalin yhteistuloksesta.

Tasatulos:
– Peruskilpailussa tasatulos ratkaistaan seuraavasti: ensimmäisenä ratkaisee sisäkymppien määrä ja sitten viimeisen kymmenen laukauksen sarjan korkein pistemäärä edeten kymmenen laukauksen sarjoissa alkua kohti, kunnes tasatulos on ratkennut. Jos sisäkymppien määrä ja sarjat ovat identtiset, ratkaisee kymppien, yhdeksikköjen kahdeksikkojen ja niin edelleen määrä.
– Kahdeksan parhaan eli finalistien sijoitukset ratkaistaan mahdollisten tasatulosten jälkeen yksittäisin lisälaukauksin, kunnes ero syntyy.

Olympiapistooli

Ampujat: Miehet ja miesjuniorit (Y, Y50, Y60, Y70, Y20, Y18, N, N20, N50)

Ampumamatka: 25 metriä

Ase: Aseena käytetään puoliautomaattipistoolia, jonka maksimi paino on 1,4 kg. Aseen on mahduttava 30 x 15 x 5 senttimetrin laatikkoon. Laukaisuvastus on vähintään 1,0 kg.

Luodit: Patruunoina käytetään niin sanottuja pitkiä patruunoita, joiden kaliiperi on .22. Luodin paino vähintään 2,53 g = 39 grainia ja vähimmäisnopeus 250 m/s.

Taulut: Tauluryhmän muodostaa viisi taulua. Niiden keskipisteet ovat 75 cm päässä toisistaan. Tauluryhmän tulee kääntyä samanaikaisesti esiin ja pois (90 astetta). Yksittäinen taulu on 10-renkainen pistoolitaulu, jossa kympin halkaisija on 100 mm.

Ampumaohjelma: Kilpailu käsittää kaksi 30 laukauksen “puolikasta”, jotka kansainvälisissä kisoissa ammutaan peräkkäisinä päivinä. Kummassakin puolikkaassa ammutaan kaksi kahdeksan, kuuden ja neljän sekunnin sarjaa viiteen rinnakkaiseen tauluun, yksi laukaus kuhunkin.

Finaali: Loppukilpailuun pääsee peruskilpailun kuusi parasta. Siinä ammutaan neljä neljän sekunnin sarjaa. Lopputulos muodostuu peruskilpailun ja finaalin yhteistuloksesta. Tasatuloksen sattuessa uusitaan niin, että ampujat ampuvat 4 sekunnin sarjoja, kunnes ero syntyy.

25 m pistooli (urheilupistooli)

25 m pistooli (urheilupistooli) Ampujat: naiset, naisjuniorit ja miesjuniorit (N,N50,N20,N18, N16,Y20,Y18,Y16) Ampumamatka: 25 m Ase: Ase on puoliautomaattipistooli tai revolveri, kaliiperi .22, Liipaisun laukaisuvastus on vähintäin 1 kg. Aseen tulee sopia tarkistuslaatikkoon, jonka mitat ovat:pituus 30cm, leveys 15 cm ja korkeus 5 cm. Ase saa painaa enintään 1,4 kg. Luodit: Patruunat ovat ns. pitkiä ja kaliiperia .22. Taulut: kouluosa: Sama pistoolitaulu kuin miesten vapaapistoolissa. Kympin halkaisija on 50 mm. kuvio-osa: Tauluna on miesten olympiapistoolissakin käytetty taulu, jossa kympin halkaisija on 100 mm. Ampumaohjelma: Kilpailu on kaksiosainen. Ensin ammutaan 30 laukausta ns. kouluammuntaa (kuusi viiden laukauksen sarjaa). Kuhunkin sarjaan on aikaa viisi minuuttia. Toisen osan nimi on kuvioammunta ja kv. kisoissa se suoritetaan useimmiten kouluosan jälkeisenä päivänä. Kuviossa ammutaan myös kuusi viiden laukauksen sarjaa. Kuvio-osalla ammutaan viiden laukauksen sarjoja ja taulu on näkyvissä kolmen sekunnin ajan kutakin laukausta kohti ja sitten piilossa seitsemän sekuntia. Ennen kumpaakin osaa voidaan ampua yksi viiden laukauksen koesarja. Finaali: Loppukilpailuun pääsee peruskilpailun kahdeksan parasta. Siinä ammutaan neljä viiden laukauksen kuviosarjaa. Lopputulos muodostuu peruskilpailun ja finaalin yhteistuloksesta. Finalistien mahdolliset tasatulokset ratkaistaan lisäsarjoilla, kunnes ero syntyy.

Ampujat: Vakiopistooli: Kaikki, Pienoispistooli: Miehet, Isopistooli:Miehet, kansallinen olympiapistooli: kaikki

Pistoolilajeja on olympialajien lisäksi muutamia; mm. vakiopistooli, pienoispistooli (kansallinen lajimme), kansallinen olympiapistooli (kansallinen laji) ja isopistooli. Ampumaetäisyydet ovat 25 m. Ilmaolympiapistooli, ampumaetäisyys 10 m.

Isopistoolin kilpailuohjelma on samanlainen kuin naisten urheilupistoolin. Aseen laukaisuvastus on 1,0 kg ja pistoolin tai revolverin kaliiperi on 7,62-9,65 mm. Kilpailu toteutetaan kuten naisten urheilupistooli. Aseen on sovittava samanlaiseen laatikkoon kuin urheilupistooli.

Vakiopistooli ase on samanlainen kuin naisten urheilupistooli. Kilpailussa ammutaan 4 viiden laukauksen sarjaa taulujen ollessa näkyvissä 150 sek (2,5 min). Sitten ammutaan vastaavasti neljä sarjaa taulujen ollessa näkyvissä 20 sekuntia ja lopuksi vastaavasti neljä sarjaa taulujen ollessa näkyvissä vain 10 sekunnin ajan.

Pienoispistoolia ammutaan kuten naisten urheilupistoolia. Aserajoituksena on sopiminen samanlaiseen laatikkoon kuin urheilupistooli ja paino enintään 1,400 kg.

Kansallinen olympiapistooli ammutaan kuten olympiapistooli, ampuma-aikojen ollessa 10 s, 8 s ja 6 s.

.22 short tai .22 lr patruunaa käyttävää asetta voidaan käyttää. Ns. pantakahvat ja suujarrut (poistavat rekyyliä) ovat sallittuja.

Lajissa ei järjestetä alueiden tai Suomen Mestaruuskilpailuita eikä ennätyksiä kirjata.

Lähde: Suomen ampumaurheiluliitto 2012 http://www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/pistooli/pistoolilajit/